Info lagere school
Onze juffen en meester…
 • juf Sofie Franck  ( 1e leerjaar A )
 • juf Catherine Maes ( 1e leerjaar B )
 • juf Arlette Vinck ( 2e leerjaar )
 • juf Sarah Clancy  ( 2e leerjaar + zorg )
 • juf Katrien Meuleman ( 3e leerjaar  )
 • juf Amber Dewinter ( 3e leerjaar + 5e leerjaar )
 • juf Dora Quipor ( 4e leerjaar A)
 • meester Nick Troch ( 4e leerjaar B )
 • juf Pascale Van de Poel ( 5e leerjaar )
 • juf Leila Badih ( 6e leerjaar A )
 • juf Joke Van Herzele ( 6e leerjaar B )
 • juf Leen Bombaert ( deeltijds 1e, 2e en 6e leerjaar )
 • meester Kevin Weymeersch  ( bewegingsopvoeding )
 • juf Els Van Nuffel ( zorgcoördinator )
De lagere school…

We streven ernaar op onze school een sfeer te creëren die de ontwikkeling van elk kind bevordert.
We trachten ervoor te zorgen dat onze school een school is waar kinderen zich prettig voelen, waar kinderen het gevoel krijgen dat ze gewaardeerd worden met hun mogelijkheden en beperkingen.
Wij willen ouders en opvoeders helpen om hun kinderen te laten groeien naar bijzondere mensen. Elk kind is uniek en verdient het om zich te kunnen ontplooien vanuit zijn eigenheid.

Enkele weetjes…

Bosdag

Iedere dag mogen de kinderen op campus II zich uitleven in het bos tijdens de speeltijd. Ze kunnen er ravotten, vruchten rapen, spelletjes spelen, genieten van de natuur en hebben er ruimte om te ademen.

Baldag

Elke klas heeft op een bepaalde dag van de week ‘baldag’. Dan kunnen de kinderen van de lagere school balspelen doen en op de kleine speelplaats zich uitleven met materiaal uit de speelkoffer.

Gezonde voeding

Wij zijn een gezonde school. Daarom nemen we deel aan Tutti frutti, elke week krijgen de ingeschreven kinderen een lekker stuk fruit op donderdag.
Op woensdag is het fruitdag en zijn koeken NIET toegelaten.
Ook de andere dagen vragen wij toch om eerder voor een stuk fruit, een melkproduct of een boterham te kiezen. Koeken blijven liever thuis, koekjes met chocolade en snoep zijn zeker NIET toegelaten.

Bewegingsopvoeding – Zwemmen

In onze school werken wij aan de totale persoonlijkheidsvorming van het kind; naast kennis komen dus ook de sportieve en creatieve aspecten aan bod. In de lessen bewegingsopvoeding wordt er gewerkt aan de lichamelijke en sportieve vaardigheden die, zoals bepaald in het leerplan, ingedeeld zijn in verschillende vakdomeinen namelijk: praktische vaardigheden, balvaardigheden, springvaardigheden, bewegingskunsten, sport en spel, conditionele oefeningen, ritmiek en expressie.
We leren kinderen zwemmen omdat we menen dat het gezond en noodzakelijk is. Zwemmen is niet alleen de gezondste maar ook de veiligste sport. In de lagere school gaan we over tot verfijning van de techniek om op een zo natuurlijk mogelijke wijze tot een zwemstijl te komen. Bij iedere nieuwe stap beproeven kinderen hier hun doorzettingsvermogen en lichaamsbeheersing.

Wij vinden het belangrijk dat sportiviteit niet enkel gericht is op prestatie maar vooral op inzet, fairplay en respect voor elkaars mogelijkheden.
In de mate van het mogelijke proberen we ook in te spelen op wat er op de school of in de verschillende klassen gebeurt.

De axenroos

We besteden in onze school ook aandacht aan het relationele, het omgaan met elkaar, de wereld om ons heen.
Elke maand wordt één dier van de axenroos extra belicht in de klassen. Sociale vaardigheden vinden we immers van groot belang. We proberen dit zo veel mogelijk in de klaspraktijk te integreren. Het is een vorm waaronder we naar kinderen en onszelf kijken, waaronder kinderen naar elkaar leren kijken. Dankzij het bewust worden van het eigen handelen krijgen de kinderen respect voor het handelen van anderen.
Bij het rapport voegen we ook een evaluatieformulier, gebaseerd op de axenroos, om de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij onze kinderen te volgen. Dit concept omvat ook een deel zelfevaluatie, waarbij kinderen leren stilstaan bij hun eigen gedragingen.

Laat ons …

De kinderen ogen geven om relationeel gedrag te zien.
Hen woorden en beelden geven om dit te benoemen en te onderscheiden.
Hen oren geven om naar elkaar te luisteren.
De kinderen handen geven om met elkaar samen te werken.
Hen voeten geven om op zichzelf te staan.
Hen kansen bieden om uit te drukken wat ze voelen.
Hen een zelfbeeld geven dat relationeel gezien realistisch is.
Hen voelsprieten geven voor wat ze bij anderen teweeg brengen.
De kinderen het onderscheid bijbrengen van wat in een relatiewijze gepast en ongepast is.
Hen een hart geven om zich met anderen te verbinden.
En hen de ethische code meegeven om anderen niet aan te doen wat zij zelf niet aangedaan willen worden.

Opvang voor- en na de schooluren

Zie opvang.

Abonnementen

Voor de lagere school worden abonnementen op zonneland, zonnekind, zonnestraal, leeskriebels en leesleeuw vrijblijvend aangeboden.

VANDAAG: donderdag 23 mei 2024
Snelnieuws…

Af en toe verschijnen er foto’s zonder extra bericht. Neem dus af en toe een kijkje in de fotoalbums van onze kleuter- en/of lagere school.

Voor nieuwe inschrijvingen en info kan u zich wenden tot het secretariaat . U kan steeds een afspraak maken via telefoon of via mail
( administratie@deluchtballon.be )

Het oudercomité is vanaf nu ook te volgen op facebook .
https://www.facebook.com/oudercomiteDeluchtballonTerjoden

Nieuwe berichten en/of foto’s op de site …
Als u inschrijft voor de nieuwsbrieven ( onderaan de site ) ,
bent u hiervan als eerste op de hoogte .
Neem ook eens een kijkje bij de rubriek fotoalbum kleuterschool en/of lagere school.

Recente reacties…
Ga naar activiteitenkalender…

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.