Info oudercomité

Het oudercomité vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en vormt een brug tussen ouders en school.
Deze mensen zetten zich in op verschillende manieren en ondersteunen onze werking.

Deze vereniging van ouders organiseert, op vrijwillige basis, jaarlijks een aantal activiteiten met de bedoeling:

 • de culturele uitstraling van de school te bevorderen vb. financiering schoolvoorstellingen en culturele uitstappen, culturele avond, …
 • op educatief vlak ouders en leerlingen beter te informeren: vb. gespreks- en info-avonden
 • vormingsgerichte activiteiten, kindgerichte of familiaal gerichte ontspanningsactiviteiten in te richten
 • de communicatie tussen ouders, personeel en directie te bevorderen
 • de activiteiten die van overheidswege niet betoelaagd worden te helpen financieren vb. Sint-Maartenfeest, paasfeest, communie, schooleinde, …
 • educatief materiaal aan te kopen: boeken, speelkoffers, …
 • projecten uit te werken samen met de school.

Zo organiseren zij in nauwe samenwerking met directie en leerkrachten

 • een eetfestijn
 • een taartenslag
 • een kersthappening
 • een barbecue

Zij vergaderen één maal per maand samen met de directie en leerkrachten. Dit op dinsdag- of donderdagavond, telkens om 20 u in de leraarszaal. Voor de data kan u terecht in de activiteitenkalender.

Alle belangstellenden zijn steeds welkom. Iedereen die zich wil inzetten voor de school kan aansluiten bij ons goed werkend oudercomité. Elk jaar opnieuw zetten meer dan 25 ouders zich belangeloos in voor onze kinderen. Ook zwem- en leesmoeders zorgen mee voor de optimale aanpak van deze leerdomeinen.

Indien er nog vragen of suggesties zijn kan u steeds terecht bij de voorzitster of bij de directie.

Katrien De Doncker

KATRIEN.DEDONCKER@HOTMAIL.COM

 

We zijn vanaf nu ook te volgen op facebook.

https://www.facebook.com/oudercomiteDeluchtballonTerjoden

VANDAAG: donderdag 21 november 2019
Snelnieuws…

Voor nieuwe inschrijvingen en info kan u zich wenden tot het secretariaat . U kan steeds een afspraak maken via telefoon of via mail
( administratie@deluchtballon.be )

Het oudercomité is vanaf nu ook te volgen op facebook .
https://www.facebook.com/oudercomiteDeluchtballonTerjoden

Nieuwe berichten en/of foto’s op de site …
Als u inschrijft voor de nieuwsbrieven ( onderaan de site ) ,
bent u hiervan als eerste op de hoogte .
Neem ook eens een kijkje bij de rubriek fotoalbum kleuterschool en/of lagere school.

Ga naar activiteitenkalender…

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.