Info kleuterschool
Onze juffen…
  • juf Els Van Cromphaut (peuterklas + 1ste kleuterklas )
  • juf Nele Veillefon (1ste kleuterklas )
  • juf Uschi Monsaert (2e kleuterklas)
  • juf Valerie Clarisse (2e/3e kleuterklas)
  • juf Ingrid Beelaert ( 3e kleuterklas )
  • meester Kevin Weymeersch  (bewegingsopvoeding / watergewenning )
  • juf Kathy De Vuyst ( kinderverzorgster )
  • juf Christa Van Langenhoven ( zorgcoördinator )
De kleuterschool…

Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat kleuters het fijn vinden om naar school te komen, dat ze zich prettig voelen op onze school en een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren.

We benaderen kinderen in hun totaliteit, we helpen hen te groeien in hun volledige ontwikkeling. Elk kind is uniek en wordt bij ons ook op die manier begeleid. Kinderen verdienen het zich te mogen ontwikkelen vanuit hun eigen zijn, hierin willen wij een belangrijke rol spelen, met respect en aandacht voor de talenten en beperkingen van elk kind afzonderlijk.
Ouders en opvoeders willen hun oogappels zien opgroeien tot bijzondere mensen, dit start van jongs af aan. Wij willen hierin een niet te miskennen rol spelen. Onze kleuterschool vormt hier een belangrijke basis.

Om te werken aan de totale persoonlijkheid van kinderen werken we in de kleuterschool met het ontwikkelingsplan. Daarbij staan 4 ervaringssituaties centraal van waaruit we de hele klaswerking sturen.
We werken aan een rijk klasmilieu en een rijk activiteitenaanbod om de kleuters steeds verder te sturen in hun ontwikkeling.

Kleuterweetjes…

Instapdata

Elk schooljaar zijn er verschillende ,wettelijk vastgelegde, instapdata waarop een kleuter naar school kan
gaan. Voorwaarde om naar school te komen is dat de kleuter minstens 2,5 jaar oud is.
We vragen wel dat kinderen zindelijk zijn of dat de zindelijkheidstraining reeds gestart is. Peuters kunnen pas naar de eerste kleuterklas wanneer ze volledig zindelijk zijn.

tijdens het schooljaar instappen…

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs aanwezig zijn op de volgende instapdata:
– de eerste schooldag na de zomervakantie.
– de eerste schooldag na de herfstvakantie.
– de eerste schooldag na de kerstvakantie.
– de eerste schooldag van februari.
– de eerste schooldag na de krokusvakantie.
– de eerste schooldag na de paasvakantie.
– de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Als je graag eens een kijkje komt nemen in onze klasjes ben je steeds welkom. Het is wel aan te raden eerst een afspraak te maken via de directie.

Gezonde voeding

Wij zijn een gezonde school.
Als tussendoortje kiezen we voor een stuk fruit, een melkproduct of een boterham te kiezen. Koeken blijven liever thuis, koekjes met chocolade en snoep zijn zeker NIET toegelaten.

Zwemmen

Vanaf de tweede kleuterklas gaan onze kleuters enkele keren naar het zwembad. We kiezen voor een geleidelijke opbouw, vertrekkend van het leren ervaren van het water en er zich goed in voelen (watergewenning) tot het verwerven van de manier om er zich makkelijk in te bewegen. Ieder kind kan zich naar eigen capaciteiten in het water ontwikkelen door de speelse beleving ervan.

Bewegingsopvoeding

Iedere week krijgen alle kleuters de kans om twee uren aan lichaamsbeweging te doen in de turnzaal. Het bewegingsaanbod is gebaseerd op: veel doen, beleven en leren. Meester Kevin maakt er steeds weer leuke lessen van aangepast aan de interesse en het niveau van onze kleuters, waarbij ze heel veel verschillende bewegingservaringen kunnen opdoen. Op die manier kunnen kinderen hun eigen mogelijkheden vergroten ter ondersteuning van hun totale ontwikkeling. Zij krijgen een zeer gevarieerd bewegingsaanbod: glijden, springen, rennen, klimmen, duikelen, mikken, jongleren, spelen en bewegen op muziek.
Verder zijn er tussendoor ook regelmatig bewegingsmomenten in de klas.

De axenroos

In de kleuterschool leren we de kinderen op een speelse manier mogelijke gedragsvormen verkennen en beleven.
Bij de oudere kleuters werken we hiervoor ook met de axenroos, net zoals in de lagere school.

“Ik leer jou leiden”, zegt de leeuw.
“Ik leer jou volgen”, zegt de kameel.
“Van mij leer je zorgen”, zegt de bever.
“Van mij leer je genieten”, zegt de poes.
“Zie hoe ik mij toon”, zegt de pauw.
“Ik kijk naar jou op”, zegt de wasbeer.
“Ik leer jou stil te houden”, zegt de uil.
“Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan”, zegt de schildpad.
“Leer toch maar aanvechten”, zegt de havik.
“Leer ook maar weerstaan”, zegt de steenbok.

Havik

Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt of onjuist is. Het heeft een kritische blijven deinst er niet voor terug onrechtvaardigheden aan te vechten. Het stelt kritische vragen om te toetsen of er in datgene wat aangeboden wordt geen onjuistheden of fouten te ontdekken zijn.

Steenbok

Een kind dat zichgedraagt als een steenbok,kan zijn terrein afbakenen. Het kan weerstaan aan de eisen van anderen.Het zal hulp weigeren voor taken die het zelf aankan. Het laat zich de ‘goederen’ die het niet wil aannemen in geen geval opdringen.

Uil

Een kind dat zich gedraagt als een uil,wil soms eens alleen zijn, het blijft op afstand.Het kan informatie voor zich houden. Het wil niet altijd hulp bieden, wil niet overal aanwezig zijn, vertelt over zichzelf.

Schildpad

Een kind dat zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen. Het durft hier ook voor uitkomen. Het durft toe te geven dat het bang en moe is, en dat het iets niet kan of iets fout gedaan heeft.

Pauw

Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om mee te spelen. Het kan uitspreken waar het goed en minder goed in is, wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn. Het kan eigen ervaringen, gevoelens, meningen meedelen aan anderen…

Wasbeer

Een kind dat zich gedraagt als een wasbeer,geeft aandacht aan de anderen, luistert naar wat de ander te vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt anderen uit om mee te spelen…

Leeuw

Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie aan anderen, doet voorstellen, geeft advies…

Kameel

Een kind dat zich gedraagt als een kameel, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad…

Bever

Een kind dat zich gedraagt als een bever, staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een plezier te doen. Het deelt lekkere dingen en/of andere bezittingen met de anderen.

Poes

Een kind dat zich gedraagt als een poes, kan om hulp vragen, kan genieten als anderen hulp aanbieden. Het is dankbaar voor wat het aangeboden krijgt (lekkere dingen, cadeautjes, een helpende hand…)

 

 

 

Kleuters afhalen

De kleuters worden na het belsignaal aan de klas afgehaald. Ouders wachten op de speelplaats . Gelieve dit te respecteren . Als je een praatje wil maken met de juf kan dat steeds, maar wel nadat alle kleuters naar huis of naar de opvang zijn.
Voor zorgen en problemen kan u best een afspraak maken, dan maakt de juf extra tijd voor u!

‘s Middags …

Op onze school bestaat er de keuze uit het eten van boterhammen, het eten van boterhammen samen met soep of het eten van een warme maaltijd met soep.

Na het eten spelen alle kinderen samen op de speelplaats onder toezicht.

Opvang voor- en na de schooluren

Zie opvang.

Kleuterabonnementen

Voor de kleuters worden abonnementen op doremi, dokadi, dopido, leesknuffel en leesleeuw vrijblijvend aangeboden.

VANDAAG: donderdag 23 mei 2024
Snelnieuws…

Af en toe verschijnen er foto’s zonder extra bericht. Neem dus af en toe een kijkje in de fotoalbums van onze kleuter- en/of lagere school.

Voor nieuwe inschrijvingen en info kan u zich wenden tot het secretariaat . U kan steeds een afspraak maken via telefoon of via mail
( administratie@deluchtballon.be )

Het oudercomité is vanaf nu ook te volgen op facebook .
https://www.facebook.com/oudercomiteDeluchtballonTerjoden

Nieuwe berichten en/of foto’s op de site …
Als u inschrijft voor de nieuwsbrieven ( onderaan de site ) ,
bent u hiervan als eerste op de hoogte .
Neem ook eens een kijkje bij de rubriek fotoalbum kleuterschool en/of lagere school.

Recente reacties…
Ga naar activiteitenkalender…

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.