Schoolvakanties
Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2020-2021
1. Begin schooljaar en hervatting van de lessen
Dinsdag 1 september 2020
 
2. Vrije dagen van het eerste trimester

Woensdag 30 september 2020 : facultatieve verlofdag

Vrijdag 16 oktober 2020 : pedagogische studiedag

Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020

Woensdag 11 november 2020 : Wapenstilstand

Maandag  30 november 2020 : facultatieve verlofdag 

3. Kerstvakantie
Van maandag 21 december 2020  tot en met vrijdag 1 januari 2021
 
4. Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 20 januari 2021 : pedagogische studiedag
 
Krokusvakantie : Van maandag 15 februari 2021 tot en met vrijdag 19 februari 2021
 
5. Paasvakantie
Van maandag 5 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021
 
6. Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 12 mei 2021 : facultatieve verlofdag

Donderdag 13 mei 2021 : Hemelvaartsdag – vrijdag 14 mei 2021 : Brugdag

Maandag 24 mei 2021 : Pinkstermaandag

Woensdag 30 juni 2021 : de lessen stoppen om 12.00 u

7. De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021.
 

principes vakantieregeling

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991).

Dit zijn de principes:

* de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;
* de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;
* de Kerstvakantie begint de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na Kerstdag;
* de krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;
* de paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen. Als Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: Paasmaandag.

Bron: infolijn onderwijs.