Schoolvakanties

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2021-2022
 
1. Begin schooljaar en hervatting van de lessen
woensdag 1 september 2021
 
2. Vrije dagen van het eerste trimester

Woensdag 6 oktober 2021 : facultatieve verlofdag

Vrijdag 22 oktober 2021 : pedagogische studiedag

Herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021

Donderdag 11 november 2021 : Wapenstilstand

Vrijdag  12 november 2021 : facultatieve verlofdag 

Vrijdag 24 december 2021 : de lessen stoppen om 12.00 u

3. Kerstvakantie
Van maandag 27 december 2021  tot en met vrijdag 7 januari 2022
 
4. Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 19 januari 2022 : pedagogische studiedag
 
Krokusvakantie : van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022
 
5. Paasvakantie
Van maandag 4 april 2022 tot en met vrijdag 15 april 2022
Maandag 18 april 2022 : Paasmaandag
 
6. Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 25 mei 2022 : facultatieve verlofdag

Donderdag 26 mei 2022 : Hemelvaartsdag – vrijdag 27 mei 2022 : Brugdag

Maandag 6 juni 2022 : Pinkstermaandag

Donderdag 30 juni 2022 : de lessen stoppen om 12.00 u

7. De zomervakantie vangt aan op vrijdag 1 juli 2022.
 

principes vakantieregeling

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991).

Dit zijn de principes:

* de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;
* de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;
* de Kerstvakantie begint de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na Kerstdag;
* de krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;
* de paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen. Als Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: Paasmaandag.

Bron: infolijn onderwijs.